Biologické centrum Akademie věd ČR, Hydrobiologický ústav FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology
Petr Znachor

doc. RNDr. Petr Znachor Ph.D.

Osobní data
narozen: 29. 10. 1973 v Českých Budějovicích
stav: rozvedený, dvě děti
telefon:
+420604314751
znachyzavinachbu.cas.cz

Vzdělání
1988 – 1992 – Gymnázium J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích
1992 – 1995 – bakalářské studium na Biologické fakultě Jihočeské university v Č. Budějovicích
1995 – 1998 – magisterské studium na Biologické fakultě Jihočeské university v Č. Budějovicích
1998 – 2003 – Ph.D. studium na Biologické fakultě Jihočeské university v Č. Budějovicích, v roce 1999 - 2001 přerušeno z důvodu civilní služby
2015 - habilitace na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, obor Hydrobiologie

Od roku 1998 samostatný vědecký pracovník na Hydrobiologickém ústavu AVČR v Č. Budějovicích, od roku 2018 vedoucí Oddělení mikrobiální ekologie vody

Členství v odborných společnostech
Česká limnologická společnost - od 2018 předseda výboru
Czech LTER


Hlavní zájmy
- ekologie řas a fytoplanktonu jezer a nádrží; diverzita a funkce fytoplanktonních společenstev v sladkovodních ekosystémech
- prostorová heterogenita fytoplanktonu v nádržích
- vliv vysokých průtoků na ekosystém údolní nádrže
- dlouhodobé změny společenstev nádrží v závislosti na managementu povodí a klimatické změně, analýza dlouhodobých časových řad
- ekologie vodní květů sinic, cyanotoxiny
- mikroskopické a mikrofotografické techniky, fotografická dokumentace fytoplanktonních společenstev, letecká fotografie

Vědecké publikace

Andrei, A.S., Salcher, M. M., Mehrshad, M., Rychtecký, P., Znachor, P. & Ghai, R. 2019. Niche-directed evolution modulates genome architecture in freshwater Planctomycetes. The ISME Journal. doi.org/10.1038/s41396-018-0332-5.

Znachor P., 
Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Kopáček J., Boukal D. & Mrkvička T. (2018): Multiple long-term trends and trend reversals dominate environmental conditions in a man-made freshwater reservoir. Science of the Total Environment 624: 24–33. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.061

Jezberová J., Jezbera J., Znachor P., Nedoma J., Kasalický V. & Šimek K. (2017): The Limnohabitans Genus Harbors Generalistic and Opportunistic Subtypes: Evidence from Spatiotemporal Succession in a Canyon-Shaped Reservoir. Applied and Environmental Microbiology 
83: DOI:10.1128/AEM.01530-17

Shabarova T., Kasalický V. Šimek K., Nedfoma J, Znachor P., Posch T., Pernthaler J. & Salcher M.M. (2017): Distribution and ecological preferences of the freshwater lineage LimA (genus Limnohabitans) revealed by a new double hybridization approach. Environmental Microbiology 19: 1296–1309doi:10.1111/1462-2920.13663

Gabaldón C., Devetter M, Hejzlar J.,
 Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J.,(2017): Repeated flood disturbance enhances rotifer in a zooplankton community of a small dammed mountain pond. Journal of Limnology 76: 392–304. DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1544


Znachor P., Hejzlar J., Vrba J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Komárková J,  Kopáček J., Šorf M., Kubečka J., Matěna J., Říha M., Peterka J., Čech M. Vašek M. (2016): Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part I: Manmade reservoirs. Institute of Hydrobiology, BC CAS, České Budějovice. 80 pp. ISBN: 978-80-86668-38-3


Vrba J., Kopáček J., Čtvrtlíková M. & Znachor P. (2016): Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part II: Glacial lakes. Institute of Hydrobiology, BC CAS, České Budějovice. 32 pp. ISBN: 978-80-86668-35-2


Vašek M., Prchalová M., Říha M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., 
Znachor P., Mrkvička T., Seďa J., Kubečka J. (2016): Fish community response to the longitudinal environmental gradient in Czech deep-valley reservoirs: implications for ecological monitoring and management. Ecological Indicators 63: 219–230. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.061

Znachor P.Rychtecký P., Nedoma J. Visocká V. (2015):  Factors affecting growth and viability of natural diatom populations in the meso-eutrophic Římov Reservoir (Czech Republic). Hydrobiologia 762: 253-265. DOI 10.1007/s10750-015-2417-8


Rychtecký P., 
Znachor P., Nedoma J. (2014): Spatio-temporal study of phytoplankton cell viability in a eutrophic reservoir using SYTOX Green nucleic acid stain. Hydrobiologia: DOI 10.1007/s10750-014-1952-z. 


Čtvrtlíková M., 
Znachor P. &  Vrba J (2014): The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86: 279–292.

Šimek K., Nedoma J., 
Znachor P., Kasalický V., Jezbera J., Horňák K., Seďa J. (2014): A finely tuned symphony of factors modulates the microbial food web of a freshwater reservoir in spring. Limnology and Oceanography 59: 1477–1492. doi:10.4319/lo.2014.59.5.1477.

Šorf M., Brandl Z., 
Znachor P. & Vašek M (2014): Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 50: 71–83. 


Borovec J., Hejzlar J., 
Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013): Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh. Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies) In: Kosour D., (ed). Vodní nádrže 2013, 25-26.9. 2013, Brno, Povodí Moravy s.p.: 33-38.

Šorf M., Brandl Z., 
Znachor P. & Vašek M (2013): Floating large-volume mesocosms as a simple, low-cost experimental design suitable for the variety of lakes and reservoirs. Fundamental and Applied Limnology 183: 4148. 


Znachor P., Visocká V., Nedoma J. & Rychtecký P. (2013): Spatial heterogeneity of diatom silicification and growth in a eutrophic reservoir. Freshwater Biology 58: 1889–1902.

Eiler A., Drakare S., Bertilsson S., Pernthaler J., Peura S, Rofner C., Šimek K., Yang Y., 
Znachor P. & Lindstom ES. (2013): Unveiling distribution patterns of freshwater phytoplankton by a next generation sequencing based approach. PLOS ONE 8: 1–10.


Čech M., Peterka J., Říha M., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., 
Znachor P. & Kubečka J. (2012): Extremely shallow spawning of Perch (Perca fluviatilis L.): The roles of sheltered bays, dense semi-terrestrial vegetation and low visibility in deeper water. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 406: 112.


Kratochvíl M., Mrkvička T., Vašek M., Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Matěna J., Muška M., Sed'a J., 
Znachor P. & Kubečka, J. (2012): Littoral age 0+ fish distribution in relation to multi-scale spatial heterogeneity of a deep-valley reservoir. Hydrobiologia 696: 185–198. 

Znachor P., Šimek K.  Nedoma J. (2012): Bacterial colonization of the freshwater diatom Fragilaria crotonensis. Aquatic Microbial Ecology 66: 8794.

Čtvrtlíková M., 
Znachor P., Nedoma J.  &  Vrba J. (2012): Effects of temperature on the phenology of germination of Isoetes echinospora. Preslia 84: 141–153. 

Rychtecký P. & 
Znachor P.  (2011): Spatial heterogeneity and seasonal succession of phytoplankton along the longitudinal gradient in a eutrophic reservoir. Hydrobiologia 663: 175–186.

Znachor P., Nedoma J. & Rychtecký P. (2011): Kinetics of glucose stimulatory effect on silica deposition and growth of natural populations of Fragilaria crotonensis. Phycological Research 59: 123
–128.

Znachor P.
 & Nedoma J. (2010): Importance of dissolved organic carbon for phytoplankton nutrition in a eutrophic reservoir. Journal of Plankton Research 32: 367376.

Iluz D., Dishon G., Capuzzo E., Meeder E., Astoreca R., Montecino V., 
Znachor P., Edider D. & Marra J. (2009): Short-term variability in primary productivity during a wind-driven diatom bloom in the Gulf of Eilat (Aqaba). Aquatic Microbial Ecology 56: 205215.

Cao X, Song Ch, Zhou Y. Štrojsová A., 
Znachor P., Zapomělová E. & Vrba J. (2009): Extracellular phosphatases produced by phytoplankton and other sources in shallow eutrophic lakes (Wuhan, China): taxon-specific versus other sources. Limnology 10: 99104.

Čtvrtlíková M., Vrba J., 
Znachor P. & Hekera P. (2009): Effects of aluminium toxicity and low pH on the early developement of Isoetes echinospora. Preslia 81: 135–149.


Zapomělová E, Hisem D, Řehaková K, Hrouzek P, Jezberová J, Komárková J, Korelusová J, 
Znachor P. (2008): Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis/A. crassa complex (cyanobacteria). Journal of Plankton Research  30: 12571269.

Šimek K., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., 
Znachor, P., Hejzlar J. & Seďa J. (2008): Spatio-temporal patterns of bacterioplankton production and community composition related to phytoplankton composition and protistan bacterivory in a dam reservoir. Aquatic Microbial Ecology 51: 249262.

Znachor P., Zapomělová, E., Řeháková, K., Nedoma, J. & Šimek, K. (2008): The effect of extreme rainfall on summer succession and vertical distribution of phytoplankton in a lacustrine part of a eutrophic reservoir. Aquatic Sciences 70: 77–86.


Znachor P. & Nedoma J. (2008): Application of the PDMPO technique in studying silica deposition in natural populations of Fragilaria crotonensis (Bacillariophyceae) at different depths in a eutrophic reservoir. Journal of Phycology 44: 518525.

Zapomělová, E.; Řeháková, K.; 
Znachor P.; Komárková, J. (2007): Morphological diversity of coiled planktonic types of the genus Anabaena (cyanobacteria) in natural populations – taxonomic consequences. Cryptogamie/Algologie 28: 353371.

Znachor P., Jurczak, T., Komárková, J., Jezberová, J., Mankiewicz, J., Kaštovská, K. & Zapomělová, E. (2006): Summer changes of cyanobacterial bloom composition and microcystin concentration in eutrophic Czech reservoirs. Environmental Toxicology 21: 236243. Pdf file is here.

Znachor P., Vrba, J., Nedoma, J. & Kopáček, J. (2005): Bacterial and phytoplankton responses to nutrient and pH changes during short term in situ experiments in two acidified lakes. Algological Studies 115: 79–99.

Znachor P. (2005): Vodní květy řas a sinic (Cyanobacterial and algal blooms). Scientific American (Czech Edition) July 2005: 4251. Pdf file is here.

Znachor P. & LODEOVÁ, J. (2005): Kalamita na řece Malši (Calamity on the River Malše). Scientific American (Czech Edition) July 2005: 5255. Pdf file is here.

Znachor, P. & LODEOVÁ, J. (2005): The occurrence of a bloom-forming green alga Pleodorina indica (Iyengar) Nozaki (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic). Hydrobiologia 541: 221–228. Pdf file is here.

Cao, X., Štrojsová, A., 
Znachor P., Zapomělová, E., LIU, G., Vrba, J. & Zhou, Y. (2005): Detection of extracellular phosphatases in natural spring phytoplankton of a shallow eutrophic lake (Donghu, China). European Journal of Phycology 40: 251–258.

Boutte, C., Komárková, J., Grubisić, S., Znachor P., Bataille, A., Zapomělová, E., Gullukaya, A., Jezberová, J. & Wilmotte, A. (2005): A polyphasic approach to assess the cyanobacterial diversity of summer samples from Czech water bodies. Hoffmann, L., Komárek, J.: Cyanobacteria/Cyanophyta - 16. Symposium Internat. Assoc. for Cyanophyte Research (IAC), Luxemburg, 2004 / Proceedings, Morphology, Taxonomy, Ecology (Papers on Cyanobacterial Research, No. 6).

Znachor P. & Nedoma, J. (2004): Cell specific primary production of autotrophic and mixotrophic phytoplankton in acidified lakes of the Bohemian Forest. Algological Studies 112: 141–155.

ŠTROJSOVÁ, A., VRBA, J., NEDOMA, J., KOMÁRKOVÁ, J. & 
Znachor P. (2003): Seasonal study on expression of extracellular phosphatases in the phytoplankton of a eutrophic reservoir. European Journal of Phycology 38: 295–306. 


NEDOMA, J., STRAŠKRABOVÁ VIERA, 
Znachor P. & VRBA, J. (2003): Primary and bacterial production in three acidified lakes in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta Vimperk, 9: 53 – 70.

Znachor P. (2003): Skutečnost a mýty o sinicích a vodním květu v našich nádržích, Sborník referátů konference Vodohospodářské aktuality 2003, Pardubice, 17–29.

Znachor P. (2003): Vodní květy sinic a problémy spojené s jejich výskytem v našich nádržích. – Vodní hospodářství 9: 251–253.

Znachor P.
(2003): Cell specific primary production of autotrophic and mixotrophic phytoplankton in acidified lakes of the Bohemian forest. Dizertační práce, BF JU, České Budějovice, 55 pp.


Znachor P. & KOMÁRKOVÁ, J. (2002): Phytoplankton bloom species diversity in several Czech Reservoirs. – Extended Abstracts from the 4th Internat. Conf. on Reservoir Limnology and Water Quality, Č. Budějovice, 380 – 383.

Znachor P. (2002): Kvetoucí přehrady. Živa 3: 112 – 113.

Znachor P. & HRUBÝ, P. (2000): Cell specific primary production and phagotrophy of phytoplankton in acidified lakes of Bohemian Forest. Silva Gabreta, 4: 223 – 232.

Znachor, P. (1995): Sezónní dynamika fytoplanktonu Lipenské nádrže na profilu Frymburk v roce 1993.  Bakalářská práce BF JU, České Budějovice, 32 pp.

Znachor P. (1997): Diversita fytoplanktonu, koncentrace fosforu v řasách a prostorová heterogenita přehraní nádrže Lipno. Magisterská práce BF JU, České Budějovice, 51 pp.


Popularizační a ostatní publikace

ZNACHOR, P.  (2015). Fotografický průvodce podivuhodným světem planktonu našich vodních nádrží. Photographic guide to the amazing world of reservoir plankton. 48 p., ISBN: 978-80-86668-29-1

Z
NACHOR, P. (2008): Rozsivky - podivuhodné řasy v krabičce. Živa 1/2008: 10–11.

Kaštovská,K., ZNACHOR, P., Rychtecký, P. & Zapomělová, E. (2006): Comparison of suitability of two experimental mesocosmos for phytoplankton in situ experiments. In: Reservoir limnology and water quality, Extended abstract, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic, August 27–31, 2006, 180–183.

ZNACHOR, P., Nedoma, J., Horňák, k., Šimek, K. & Jezberová, J. (2006): Primary production and glucose uptake of size-fractionated phytoplankton in a eutrophic reservoir. In: Reservoir limnology and water quality, Extended abstract, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic, August 27–31, 2006, 190–194.

ZNACHOR, P. (2005): Dokážeme výhrát bitvu se sinicemi? 21. STOLETÍ, červenec 2005: 20–23.

ZNACHOR, P. (2005): Svět ukrytý v kapce vody – Obzor 1/2005: 6–7.

ZNACHOR, P. (2004): Vodní květy nejsou o vůni .... – Česká hlava, svět vědy 9: 34–36.

ZNACHOR, P. (2004): Sinice a vodní květ. Skutečnost, mýty a současná situace. 9. srpna 2004,
www.stranypotapecske.cz.

Zalewski, M. & Wagner-Lotkowska (2004): Integrated Watershed Management – Ecohydrology & Phytotechnology – Manual. – UNESCO, 246 pp. (pouze fotografie)

ZNACHOR, P. (2004): Nevítané květy sinic.- National Geographic (české vydání), červen 2004: 3 pp.

ZNACHOR, P. (2004): Toxic bloom in reservoirs and fishponds.–http://www.aquamedia.at/templates/index.cfm/id/11409

ZNACHOR, P. (2004): – Water bloom: The fight against it.–http://www.aquamedia.at/templates/index.cfm/id/11417


ZNACHOR, P. (2004): – Cyanotoxins: Effect on human organism.– http://www.aquamedia.at/templates/index.cfm/id/11419

ZNACHOR, P. (2004): – Blue-green algae: Production and Function of Cyanotoxins.– http://www.aquamedia.at/templates/index.cfm/id/11422

ZNACHOR, P. (2003): Mikrofotografování vodního květu řas a sinic. – Magazín Fotografie 12: 58–61.

ZNACHOR, P. (2003): Skutečnost a mýty o sinicích a vodním květu. – www.neviditelny pes, www.enviweb.cz 25.8. 2003.

ZNACHOR, P. (2003): Vodní květy sinic v našich přehradách. – Rybářství 11. 642–643.

GIBODA, M. (2003): Dialog vědy s uměním (publikovány pouze fotografie). 76 pp.

ZNACHOR, P. (2003): Řasy a sinice našich stojatých vod. – Dobrá Voda 6 (1): 29.

ZNACHOR, P. (2003): Řasy a sinice našich stojatých vod – 2. díl. - Dobrá Voda 6 (2): 32.

VRTIŠKA, O. & ZNACHOR, P. (2003): Rozkvetlá voda. – ABC 18: 8-9.

JELÍNEK, J. & ZICHÁČEK, V. (2003): Biologie pro gymnázia (publikovány pouze fotografie). – Nakladatelství Olomouc, 574 pp.


Přednášky

ZNACHOR, P. & Nedoma, J. (2006): Využití fluorescenčního značení příjmu a ukládání Si při studiu rozsivek. 46. pracovní konference Algologické sekce ČBS, Rožmberk, 19. – 23. září 2006.

ZNACHOR, P. (2005): Hledejte sinice v rozkvetlém rybníce, XXI. ročník biologické univerzity mládeže, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice, 14. prosinec 2005.

ZNACHOR, P.
& LODEOVÁ, J. (2005): The occurrence of a bloom-forming green alga Pleodorina indica (Iyengar) Nozaki (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic). 14th IAP workshop, Sapanca, Turecko, 1. – 11 září 2005.

ZNACHOR, P. (2005): Řasy, sinice a vodní květy v našich přehradách, Hvězdárna a planetárium 2005, České Budějovice, 25. květen 2005.

ZNACHOR, P. (2004): Řasy, sinice a vodní květy v našich přehradách, Chantransia 2004, Lednice, 13 – 15. říjen 2004.

ZNACHOR
, P.
(2004): Mikrofotografie v hydrobiologii, Fotografický seminář Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha, 8. listopad 2004.


ZNACHOR, P., LODEOVÁ, J., & KOMÁRKOVÁ, J. (2003): Masový výskyt zelené řasy Pleodorina californica na dolním toku řeky Malše v Českých Budějovicích. 43. mezinárodní konference Algologické sekce ČBS, Rožmberk, 22. – 25. září 2003.


ZNACHOR, P. (2003): Skutečnost a mýty o sinicích a vodním květu v našich nádržích, Vodohospodářské aktuality 2003, Pardubice, 9. – 10. prosinec 2003.


Granty

1999 – Primary production of phytoplankton species in acidified lakes of the Bohemian Forest measured by microautoradiography, FRVŠ No. 140/1999 – J. Komárková

2000 – 2004 – Water quality in reservoirs, Program Support of Targeted Research in the Academy of Sciences of ČR, No. S6017004.

2004 
 – 2009 – ALTER-NET A long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network GOCE-CT-2003-505298 - V.Straškrabová (coordinated by Natural Environment Research Council,UK).


2005
 – 2007 – Changes in bacterioplankton structure and functioning in a reservoir related to single-cell activities of major phylogenetic groups of bacteria GA ČR 206/05/0007 - K.Šimek


2005  – 2009 – Limnological basis of suitable management of reservoirs, Program Support of Targeted Research in the Academy of Sciences of ČR, No. 1QS600170504.


2006 – 2008 – Competion relationships among dominant species of phytoplankton in the reservoirs, GA ČR No 206/06/0462, K. Kaštovská.

2007 – 2009 Mixotrofní výživa řas tvořících letní fytoplankton nádrže Římov, GA ČR No 206/07/P407, P. Znachor.

2011 – 2013  Význam buněčné smrti pro vývoj, strukturu a složení sladkovodního fytoplanktonuGA ČR No P504/11/2177, P. Znachor.

2011– 2014 
– Exkrece rozpuštěného organického uhlíku fytoplanktonem a jeho vztah ke složení bakterioplanktonu. GA ČR No P504/11/2182, J. Nedoma.

2015 – 2017 – Odezva fytoplanktonu na změny životního prostředí – co se můžeme dozvědět z 30letého monitorování nádrže Římov. P504/15-13750S, P. Znachor.


Postery

ZNACHOR, P.
& Nedoma J. (2007): Application of PDMPO technique in the studiing of silica deposition in natural diatom populations in a eutrophic reservoir, 5th Symposium for European Freshwater Sciences, July 8 – 13, Palermo, Sicílie.


ZNACHOR, P.
,Nedoma J., Horňák K., Šimek K. & Jezberová J. (2006): Primary production and glucose uptake of size-fractionated phytoplankton in a eutrophic reservoir, 5th International Conference on Reservoir Limnology, "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity", August 27-30, 2006, Brno.

ZNACHOR, P.; Jezberová, J. & Komárková, J. (2005): The occurrence of a tropical bloom-forming green alga Pleodorina indica (Volvocales) in the River Malše (Czech Republic), Eighth International Phycological Congress, August 13-19, Durban, South Africa.

ZNACHOR, P
., JURCZAK, T., KOMÁRKOVÁ, J., MANKIEWICZ, J., LODEOVÁ, J., ZAPOMĚLOVÁ, J. & KAŠTOVSKÁ, K. (2004): Cyanobacterial bloom species composition and microcystin concentrations in Czech reservoirs, 6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, June 21.-27. , Bergen, Norway.

ZNACHOR, P. & KOMÁRKOVÁ, J. (2002): Phytoplankton bloom species diversity in several Czech reservoirs. 4th Internat. Conf. on Reservoir Limnology and Water Quality, Č. Budějovice, 12. – 16. srpen 2002.

ZNACHOR, P. & HRUBÝ, P. (2001): Cell specific primary production and phagotrophy of phytoplankton in acidified lakes of Bohemian Forest. “Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Forest – History, Present and Future”, České Budějovice, 21. – 23. březen 2000.

ZNACHOR, P.
(1999): Quantitative grain density autoradiography and phytoplankton primary production in acidified lakes of the Bohemian Forest. Dynamics of Primary Production in spatially and temporally heterogeneous aquatic enviroments, Zurych, Švýcarsko, 9. – 17. září 1999.

ZNACHOR, P. & HANZL, T. (1999): Digitální zpracování a analýza obrazu v mikroautoradiografii. Digitální zobrazování v biologii a medicíně, České Budějovice, 1999.


Pedagogická činnost v ČR i zahraničí

podíl na výuce následujících kurzů:

1999 – 2002 cvičení z Ekologie řas, BF JU
1999 – 2002 cvičení ze Základních limnologických metod, BF JU
1999 – 2002 cvičení z Moderních limnologických metod, BF JU
2000 – 2003 cvičení z Biologie vodních organismů I, BF JU
1999 – 2003 cvičení ze Speciálních limnologických metod, PřF UK
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 – „INTERNATIONAL POSTGRADUATE TRAINING COURSE IN LIMNOLOGY AND FISHPOND MANAGEMENT“ působení na kurzu pořádaném ve spolupráci s UNESCO a rakouskou Akademií věd ve funkci odborného lektora, přednáška a vedení cvičení.
2007 současnost Ekologie fytoplanktonu, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.

Konference

2009 9. mezinárodní fykologický kongres, Tokyo, Japonsko, 3.-7. srpen

2009 6th Symposium for European Freshwater Sciences, Sinaia, Rumunsko, 17.-21. srpen

2008 – 15. IAP workshop, Ramot, Izrael, 23. – 20. listopad.


2008 – GAP workshop, Eilat, Israel, 30. březen – 8. duben.

2007 – 5th Symposium for European Freshwater Sciences,
8. – 13. červenec , Palermo, Sicílie.

2006 – "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity", 27.
30 srpen, Brno.

2005 – 14th IAP workshop, Sapanca, Turecko, 1. – 11 září.

2004 – Cyanobakterie, Brno, 21. leden.

2004 – 6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 21.27. červen, Bergen, Norsko.

2003 – 43. mezinárodní konference Algologické sekce ČBS, Rožmberk, 22. – 25. září.

2003 – Vodohospodářské aktuality 2003, Pardubice, 9. – 10. prosinec.

2003 – Ekotoxikologické biotesty II, Praha, 3 – 4. únor.

2002 – Ekotoxikologické biotesty I, Seč, 18. – 19. září.

2002 – 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Č. Budějovice, 12 – 16. srpen.

2002, 2001, 2000 – Digitální zobrazování v biologii a medicíně – jednodenní konference, České Budějovice.

2001 – Ecosocial Youth conference, Vídeň 2001

2001 - partnerská schůzka projektu MIDI-CHIP, České Budějovice, spoluorganizátor.

2000 – “Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Forest – History, Present and Future”, České Budějovice, 21 – 23. březen.

1999 – GAP workshop "Dynamics of Primary Production in spatially and temporally heterogeneous aquatic enviroments",
9. – 17. září, Curych, Švýcarsko.


Fotografické výstavy a další popularizační činnost

Fotografie fluorescenčního barvení rozsivek získaly desáté místo a čestné uznání v mezinárodní soutěži Olympus Bioscapes o nejlepší mikroskopickou fotografii, prosinec 2008.

Mikrosvět – výstava české vědecké mikrofotografie, 14. 10. – 28.11.2008, Galerie Nahoře, DK Metropol, České Budějovice, v budoucnu bude výstava zapůjčena do zahraničí (Slovensko, Brusel apod.).

Fotografie planktonní spirálně vinuté sinice Anabaena circinalis obdržela čestné uznání v mezinárodní soutěži Nikon Microworld, listopad 2008.

"Plankton" výstava mikro a jiných fotografií známých z našich stránek. Moravské zemské muzeum, Brno, 26. červen - 13. říjen 2007.

Fotografie planktonní krásivky
Closterium bdržela čestné uznání v mezinárodní soutěži Olympus Bioscapes o nejlepší mikroskopickou fotografii, listopad 2006.

"
Mikroskopické obrazy" výstava autorů Petra Znachora a Františka Weydy, českobudějovická Galerii Nahoře, květnu 2006. Katalog výstavy je možné stáhnout zde.

"
Mikrosvět v kapce vody" - výstava mikrofotografií, Matematicko fyzikální fakulta UK v Praze (Ke Karlovu 3, Praha 2). Duben 2006.

"Mikrosvět 2005" - výstava mikrofotografií zaslaných do stejnojmenné soutěže pořádané firmou Nikon, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze , Hradec Králové, 22. listopad 2005 - 31. leden 2006.

Fotografie rovných vláken sinice Anabaena planctonica obdržela čestné uznání v mezinárodní soutěži
Olympus Bioscapes o nejlepší mikroskopickou fotografii, listopad 2005.

"Mikrosvět 2005" - výstava mikrofotografií zaslaných do stejnojmenné soutěže pořádané firmou Nikon, Galerie Nikon, Na rybníčku 5, Praha 2, říjen 2005.

"Ekofilm" - výstava mikrofotografií, Biologická fakulta, Jihočeské univerzita, Branišovská 31, České Budějovice, 3. - 10. října 2005.

"Den evropské vědy" - výstava mikrofotografií, c.k. Solnice, Česká ulice 66, České Budějovice, 23. září 2005.

Výstava mikrofotografií "Beauty of the microworld", Sapanca, Turecko, 1.-11. září 2005. Výstava se uskutečnila v rámci 14. workshopu IAP.

Výstava mikrofotografií "Květy vody - řasy, sinice a vodní květy v našich přehradách", Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích, březen-červen 2005.

Výstava ”Řasy, sinice a vodní květy v našich přehradách" ve spolupráci s Nadací Živa a firmou Olympus, Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha, prosinec 2004.

Soutěžní výstava ”Voda 2004", kategorie Volná fotografická tvorba, série fotografií ”Vodní květy řas a sinic v našich přehradách”, červen 2004, Praha.

"Vodní květy v přehradách ČR" - informační materiál pro veřejnost, říjen 2004.

Soutěžní výstava "Ekologie v objektivu - Planeta živlů v ohrožení", série fotografií ”Vodní květy řas a sinic v našich přehradách”, říjen 2004, ve spolupráci se sppolečností Bayer s.r.o., UNEP a Ministerstvem životního prostředí, Dům knihy Kanzelsberger, Václavské náměstí č. 4, Praha.

“Czech Press Photo" kategorie Příroda a životní prostředí, série fotografií “Vodní květy řas a sinic v našich přehradách”, výstava “Czech Press Photo" listopad 2003, Praha.

“Jak vypadá vodní květ?", Gymnázium Jírovcova, České Budějovice. Popularizační výstava fotografi vodních květů. Září 2003.

“Věda na prahu Evropy", budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Prezentace Projektů řešených na HBÚ – fotografie vodních květů. Trvání od 16. května do 13. června 2003.

"Řasy a sinice našich přehradních nádrží" – série mikrofotografických pohlednic, reklamní a propagační materiál firmy Olympus, 2002.

"Kvetoucí přehrady" – výstava mikrofotografií věnovaná problematice vodního květu, pavilonu P 4, výstava Země živitelka, 2001.


---
© 2019 FytoPlankton.cz - Laboratoř ekologie fytoplanktonu
Biologické centrum Akademie věd ČR, Hydrobiologický ústav